Ontkiemende plantjes in bodem

In 2030 willen we dat alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd zijn. Heeft u goede ideeën over hoe we dit kunnen doen? Praat erover mee tijdens de eerste Nationale Bodemtop op 11 september 2019.

Voor wie?

Voor iedereen die werkt aan duurzaam bodembeheer, zoals agrariërs, ecologen, biologen, wetenschappers, waterschappen en provincies.

Programma

Minister Carola Schouten doet de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems. We bespreken onderwerpen zoals verdienmodellen, innovaties en dataverzameling. Daarnaast bekijken we landbouwbodems vanuit het oogpunt van boeren, ketenpartijen en de wetenschap. U kunt ook meedoen aan interessante workshops over duurzaam bodembeheer.

Meer informatie?

Meer informatie over de Nationale Bodemtop 2019  vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.