Logo Nationale Groendag

Op 14 november organiseren de gemeente Wageningen, Stichting Steenbreek, provincie Overijssel en waterschap Vallei en Veluwe de Nationale Groendag. Het thema van dit jaar is ‘Samen werken aan biodiversiteit’.

Voor wie?

Voor professionals die in de publieke en private ruimte werkzaam zijn.

Programma

De eerste gastspreker op Nationale Groenedag is Louise Vetm onafhankelijk voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteit, Louise Vet, evenals directeur van het NIOO-KNAW. Het Deltaplan Biodiversiteit moet alle grondgebruikers stimuleren om bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit. Dus samenwerken om het natuurverlies om te buigen naar herstel. Daarnaast bevat het plan ambitieuze doelstellingen voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte.

De Nederlandsche Bank (DNB) werkt aan een betrouwbaar financieel stelsel in Nederland.  Risico’s voor de financiële instellingen in kaart brengen maakt hier deel van uit. Een van de dreigingen  die DNB constateert is het biodiversiteitsverlies, bijvoorbeeld het verlies van de bestuiving en de afname van de weerbaarheid van ecosystemen, wat weer gevolgen heeft voor  de landbouw. Joris van Toor van De Nederlandsche Bank gaat daar in zijn keynote op in.

Landschapsarchitect en stedenbouwkundige Adriaan Geuze – directeur van West 8 en hoogleraar aan Wageningen Universiteit- sluit de ochtend van de Nationale Groendag  als derde keynote-spreker af met een inspirerend verhaal.

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie de website nationalegroendag.nl.