In het kort

Wat ziet u?

De kaart geeft een modelmatige voorspelling van hoe (visueel) aantrekkelijk Nederlanders het landschap in een gebied vinden, in de vorm van een cijfer van 1 tot 10. Er worden alleen voorspellingen gegenereerd voor het Nederlandse buitengebied, dus exclusief stedelijk bebouwd gebied. Ook grote oppervlaktewateren vallen buiten de scope van het model.

Wat is de waarde?

De aantrekkelijkheid vanhet landschap heeft een sterke relatie met het aantal toeristische overnachtingen, waarschijnlijk vooral middels de aanwezigheid van verblijfsrecreatieve accommodaties, zoals campings (vestigingsplaatskeuze). Ook bestaat er een relatie tussen de aantrekkelijkheid van het omringende landschap en huizenprijzen.

Voor wie is dit belangrijk?

De informatie is van belang voor recreatie-ondernemers, recreatieschappen en beleidsmedewerkers recreatie en toerisme.

Over de kaart

Gebruikte bestanden: Topografische kaar 1:10.000 (VIRIS2010), Landgebruikskaart Nederland versie 7 (2012).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.