In het kort

Ongeveer driekwart van de belangrijkste voedselgewassen wereldwijd (welke 35% van de totale landbouwoogst wereldwijd vertegenwoordigen) zijn geheel of deels afhankelijk van bestuiving door insecten, met name door honing- of wilde bijen. Zonder bestuiving door insecten zou de oogst van deze gewassen tot 90% lager uitvallen.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt bestuiving onder de ‘regulerende diensten’. Deze dienst kan alleen worden geleverd indien het leefgebied van bijen (bos, heggen, natuurlijk grasland) en de bestuivingsafhankelijke gewassen bij elkaar in de buurt liggen. Bestuiving als regulerende dienst wordt gemeten in de hoeveelheid voorkomen oogstverlies. Deze dienst wordt toegewezen aan het ecosysteem waarin de honing- of wilde bijen leven.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in monetaire waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de bestuiving door wilde bestuivers (zoals wilde bijen en hommels, exclusief honingbijen in beheer van een imker). De kaart laat zien hoeveel ton vermeden gewasverlies er is per hectare in 2020, doordat bestuiving heeft plaatsgevonden. De kaarten zijn ontwikkeld door het aanbod (geschikte leefomgeving van de wilde bestuivers) en de vraag (de gewastypen) te combineren, waarbij rekening gehouden is met de ruimtelijke afstand tussen vraag en aanbod. De bron die gebruikt wordt voor de berekening van deze kaart is de Basisregistratie Percelen (BRP) gecombineerd met ecosysteem-specifieke getallen voor mate van geschiktheid van het ecosysteem voor natuurlijke bestuivers.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.