In het kort

Ongeveer driekwart van de belangrijkste voedselgewassen wereldwijd (welke 35% van de totale landbouwoogst wereldwijd vertegenwoordigen) zijn geheel of deels afhankelijk van bestuiving door insecten, met name wilde bijen. Zonder bestuiving door insecten zou de oogst van deze gewassen tot 90% lager uitvallen.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt bestuiving onder de ‘regulerende diensten’. Deze dienst kan alleen worden geleverd indien het leefgebied van bijen (bos, heggen, natuurlijk grasland) en de bestuivingsafhankelijke gewassen bij elkaar in de buurt liggen. Bestuiving als regulerende dienst, laat zien wat de bijdrage is van een ecosysteemtype, gemeten in de hoeveelheid voorkomen oogstverlies in euro per hectare. Deze dienst wordt toegewezen aan het ecosysteem waarin de wilde bijen leven.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in fysieke waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van vermeden productieverlies door de bestuiving door wilde bestuivers (zoals wilde bijen en hommels, exclusief honingbijen in beheer van een imker). De kaart laat zien hoeveel euro’s vermeden gewasverlies er is per hectare in 2020, doordat bestuiving heeft plaatsgevonden. De economische waarde van het vermeden productieverlies wordt berekend op basis van landbouwopbrengsten van het CBS en de standaard productie cijfers van Wageningen Economic Research.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.