In het kort

Deze kaart geeft per gridcel van 100 x 100m het aantal bijensoorten weer dat er gemiddeld voorkomt. Op basis van waarnemingen is het aantal bijensoorten voor heel Nederland gemodelleerd. Bijen zijn o.a. belangrijk voor de bestuiving van planten.

Over de kaart

Voor het modelleren van deze kaart is gebruikgemaakt van waarnemingen in het veld en is een groot aantal parameters in beschouwing genomen:

 1. Aantal landgebruiksklassen
 2. Aanwezigheid/afwezigheid landbouwgewassen (aardapppelen, bieten, bonen, granen, koolzaad, mais)
 3. Aanwezigheid/afwezigheid van voedsel voor bijen (Expert judgement: Koos Biesmeijer. Aanwezigheid van vegetatie dat als voedselbron dient)
 4. Aanwezigheid/afwezigheid van vruchten
 5. Beschikbaarheid van natuur (percentage per gridcel)
 6. Groen in de stad (percentage per gridcel)
 7. Verstening in de stad (percentage per gridcel)
 8. Kassen (percentage per gridcel)
 9. Grasland voor landbouw (percentage per gridcel)
 10. (half) Natuurlijke Graslanden (percentage per gridcel)
 11. Veengebied (percentage per gridcel)
 12. Loofbos (percentage per gridcel)
 13. Naaldbos (percentage per gridcel)
 14. Gemengd bos (percentage per gridcel)
 15. Moerassen (percentage per gridcel)
 16. Vegetatie dichtheid tussen 0,5 and 2m
 17. Bosgebied (percentage per gridcel)
 18. Bomen in de stad (gebaseerd op de verspreiding van groen in de stad en van LiDAR afgeleide vegetatiehoogte)
 19. Gemiddelde jaartemperatuur
 20. Temperatuurverschil in een jaar
 21. Neerslag in de natste maand
 22. Neerslag in een jaar

Deze parameters zijn gebruikt om voor iedere bijensoort de distributie te modelleren.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.