In het kort

Deze kaart geeft een beeld waar de bomen zijn in Nederland. Alle bomen, hoger dan 2,5 meter, worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij wordt de bedekkingsgraad van bomen per gridcel uitgedrukt in de kaart.

Hiernaast zijn er ook kaarten gemaakt van de bedekkingsgraad van struiken en lage vegetatie in Nederland.

Over de kaart

Het rasterbestand is gemaakt op een resolutie van 10 meter en is afgeleid van het AHN4 bestand (op een resolutie van 0,5 meter), de BAG panden en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland uit 2022 (op een resolutie van 0,25 meter). Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad en de hoogte van alle vegetatie in Nederland.

Kijk voor meer informatie bij het thema groen en water op Atlas Leefomgeving.

U kunt de kaart downloaden als GIS bestand (167 MB; Geotiff bestand dat geopend kan worden met GIS software zoals QGis).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.