In het kort

Deze kaart geeft een beeld hoe hoog de bomen zijn in Nederland. Alle bomen, hoger dan 2,5 meter, worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 5x5 meter. Hierbij wordt de boomhoogte uitgedrukt in meters boven de grond.

Hiernaast zijn er ook kaarten gemaakt van de bedekkingsgraad van bomen, struiken en lage vegetatie in Nederland.

Over de kaart

Het bestand is afgeleid van het AHN4 bestand (op een resolutie van 0,5 meter), de BAG panden en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland (op een resolutie van 0,25 meter) uit 2022. Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad en de hoogte van alle vegetatie in Nederland. Voor de bomen is uitgegaan van een minimale hoogte van 2,5 meter. Voor het aggregeren naar 5 meter reolutie is het 90-percentiel genomen.

Meer weten:

Kijk voor meer informatie bij het thema groen en water op Atlas Leefomgeving.

De kaart kunt u downloaden als ascii bestand (374 MB). Met behulp van GIS software zoals QGis kan dit bestand bekeken en geanalyseerd worden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.