De Dordwijkzone wordt getransformeerd naar Stadspark XXL: een waardevol stadspark vol mogelijkheden voor natuur, recreatie en cultuur. Verschillende partijen stelden samen een maatschappelijke businesscase (MBC) op voor de ontwikkeling van Stadspark XXL. Wat zijn de economische en maatschappelijke baten en hoe verhouden deze zich tot de kosten?