De Dordwijkzone als stadspark. Stadspark als kwaliteitsimpuls voor Dordtse openbare ruimte. Stadswerk (2021) Ellen Kelder, Karin van den Berg, Daan van Gent en Ton de Nijs