Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal Jaargang 2018, Editie 20, 27 augustus 2018