Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal Jaargang 2019, Editie 21, 4 maart 2019