Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal Jaargang 2019, Editie 22, 23 mei 2019