Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal Jaargang 2019, Editie 23, 17 september 2019