Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal Jaargang 2019, Editie 24, 10 december 2019