Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal Jaargang 2020, Editie 25, 23 maart 2020