Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal Jaargang 2020, Editie 26, 13 juli 2020