Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal Jaargang 2021, Editie 27, 8 juli 2021