Van bomen worden mensen én de omgeving beter. De actie ‘Boom in je buurt!' is een initiatief van Nudge en Atlas Natuurlijk Kapitaal om samen met bewoners meer bomen in de buurt te planten.

Bomen beperken bodemerosie en wateroverlast, leggen fijnstof en CO2 vast en brengen aantrekkelijk groen en verkoeling in je eigen omgeving.

Boom op de kaart

‘Boom in je Buurt!' is een voorbeeld van hoe burgers de ANK kunnen gebruiken. Het project koppelt gegevens van de overheid (ANK) met lokale kennis. Burgers kennen hun omgeving het beste en weten bijvoorbeeld waar een boom is gekapt of waar een braakliggend veldje nog een boom kan gebruiken. Deze plekken zijn vervolgens aangemeld bij Nudge en de locaties zijn geplaatst op de ANK kaart, evenals de gemeentes die meewerken aan dit project.

Boom in je buurt

Zo'n 370 mensen grepen de uitnodiging aan van de actie Boom in je Buurt! en meldden een plek die een (extra) boom goed kan gebruiken. Nudge heeft met de betrokken gemeenten overlegd en een deel van de aangemelde bomen zijn geplant tijdens de Boomfeestdag 2016 op 16 maart. Hierbij zijn onze eigen ANK collega's aanwezig geweest!

Resultaten

Naar aanleiding van de Boomfeestdag is een blog geschreven. In totaal zijn tijdens de Boomfeestdag 200.000 bomen geplant door 115.000 kinderen. In 2017 is een nieuwe Boomfeestdag, we hopen hiervoor een nieuwe aanmeldactie voor bomen te kunnen faciliteren! Wilt u meer lezen, kijken op de bomenactie van Nudge.

Nudge is een online platform dat duurzame initiatieven van onderaf ondersteunt door mensen en organisaties bij elkaar te brengen. Nudge is een community van 45.000 mensen en 300 organisaties.