In het kort

Indeling van Nederland in Fysisch-Geografische Regio's. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. Dit bestand is een update van de FGR-versie van 1997.

Over de kaart

Dit bestand is in 1997 gedigitaliseerd door het IKC Natuurbeheer, op basis van de 1:50.000 bodemkaart van het SC-DLO. Deels zijn de bodemgrenzen afgeleid uit de ALBOS-bestanden, deels rechtstreeks uit de digitale bodemkaart. Voor de omgrenzing van de Regio's is een zo consistent mogelijke lijst van beslisregels gehanteerd, vooral gebaseerd op de bodemtypen. Bij grote wateren is ook gebruik gemaakt van onder andere de aanwezigheid van dammen en dijken.

In 2013 is de grens tussen Duinen en Noordzee en de grens op de "koppen en staarten" van de eilanden tussen Duinen en Getijdengebied geactualiseerd volgens de zand-watergrens uit de Top10nl van 2013; daarbij is ook de Maavlakte-2 verwerkt. De grens tussen de Noordzee en en het Getijdengebied Waddenzee is gewijzigd van de PKB-grens naar de grens die de kortste afstand volgt tussen de eilanden en zandplaten.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.