Op deze kaart zie je hoeveel geluid verschillende bronnen bij elkaar opgeteld veroorzaken. Het gaat hier om het gemiddelde geluidsniveau per jaar van wegverkeer, treinverkeer, vliegtuigen, industrie en windturbines. Ongewenst geluid kan hinder en gezondheidsklachten geven.

Meer geluid langs drukke wegen

Je ziet dat wegen veel geluid veroorzaken. Ze lichten rood op de kaart op. Ook de omgeving rond vliegvelden licht rood op. Lees meer over omgevingsgeluid.

Wie heeft de kaart van geluid gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Om de hoeveelheid geluid uit te drukken is gebruik gemaakt van Lden (Level Day-Evening-Night). Dit is een maat om uit te rekenen hoeveel geluid er gemiddeld per etmaal aanwezig is. De categorieën van ‘zeer goed’ tot ‘zeer slecht’ komen uit de Nota van Toelichting bij de Aanvullingsregeling geluid. Deze indeling is afgeleid van studies naar de relatie tussen geluid en hinder. Alle geluidbronnen tellen even zwaar mee (er is geen weging gedaan). Hoe de kaart verder precies gemaakt is lees je bij Veelgestelde vragen of bekijk de informatie in het Nationaal Georegister. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Je kunt de kaart hier downloaden (119 MB) en openen met software voor kaarten. Let op: de kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel' is deze kaart niet geschikt. 

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 22-11-2022.