In het kort

De Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is een index waarmee de mate van groen wordt weergegeven. Deze kaart toont de gemiddelde NDVI waardes voor het groeiseizoen in 2022 (begin mei tot eind augustus) op een 10 bij 10 m resolutie.

De NDVI kan een waarde hebben tussen de -1,0 en 1,0. Negatieve waarden komen meestal overeen met water, en zijn daarom in blauw afgebeeld. Licht negatieve of lage positieve waarden (rond 0 tot 0,1) geven aan dat er op die locatie geen vegetatiebedekking is (bv. door asfalt, stenen, onbegroeide grond, infrastructuur en gebouwen), en zijn daarom in geel afgebeeld. Positieve waarden hoger dan 0,1 komen meestal overeen met vegetatie zoals bomen, struiken en gras of algengroei in het oppervlaktewater en zijn daarom afgebeeld met lichtgroen (lage NDVI) tot donkergroen (hoge NDVI).

Als vuistregel hebben graslanden of struikgewassen een NDVI waarde tussen de 0,2 en 0,4. Bosvegetatie of hoogproductieve akkerbouw komen overeen met NDVI waardes hoger dan 0,4. De NDVI geeft een inschatting van de kwantiteit van groen, een hogere biomassa correleert met een hogere NDVI-waarde.

Over de kaart

Om de NDVI te berekenen maken we gebruik van satellietbeelden afkomstig van de Sentinel-2 MSI satellieten van de European Space Agency (ESA). Deze beelden hebben een resolutie van 10 x 10m. De Sentinel-2 satellieten maken elke 5 tot 10 dagen van elke plek op aarde een beeld. Door het samenvoegen van beelden over het groeiseizoen van 1 mei tot 31 augustus ontstaat een samengesteld en gemiddeld beeld van de NDVI-waarden over het groeiseizoen in dat jaar. Hiervoor zijn Sentinel-2 beelden van Copernicus Open Access Hub geselecteerd met <5% wolkenbedekking (cloud cover) en product level 2A (atmospherically corrected surface reflectances in cartographic geometry). Na het verzamelen van de beelden zijn deze omgezet in NDVI met behulp van een algoritme en samengevoegd tot één land dekkende kaart. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van deze kaart, zie bijlage III van de Groene Baten Planner handleiding.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.