In het kort

Op deze kaart ziet u wat de waarde is van ecosysteemdienst groene leefbaarheid, uitgedrukt in euro per hectare in 2020. De waarde wordt bepaald door de voordelen van wonen gerelateerd aan de nabijheid van de natuur, waaronder de mogelijkheden op recreatie, visuele esthetiek, en lagere niveaus van luchtvervuiling en geluidsoverlast. De waarde van de dienst vertegenwoordigt het bedrag dat woningkopers bereid zijn om extra te betalen voor een woning om in het groen en/of een blauwe omgeving te wonen.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de groene leefbaarheid onder de ‘culturele diensten’. Deze dienst wordt toegewezen aan de groen en/of blauwe ecosysteemtypen waar woningen dichtbij staan en niet aan de plek van de woningen zelf.

Over de kaart

De ecosysteemdienst groene leefbaarheid wordt hier gedefinieerd als ‘de baten voor huisvesting gerelateerd aan wonen in de buurt van (aantrekkelijke)natuur.’ De waarde van groene leefbaarheid is dus het bedrag dat mensen extra betalen om dichtbij een groen/blauwe omgeving te wonen. Dit wordt berekend op basis van een ‘hedonic pricing’ model. Waarbij een regressieanalyse is uitgevoerd op basis van WOZ-waarden van huizen en appartementen. Er wordt een analyse gemaakt van variaties in huizenprijzen in relatie tot fysieke attributen, eigenschappen van de buurt en de nabijheid en kwaliteit van de natuurlijke omgeving. Uit dit model volgt het bedrag dat woningkopers blijkbaar bereid zijn om extra te betalen voor een woning in het groen en/of een blauwe omgeving.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.