In het kort

Deze kaart geeft een beeld waar het groen is in Nederland. Alle bomen, struiken en lage vegetatie, zoals gras, worden weergegeven. Hierbij wordt het groen uitgedrukt als percentage vegetatie per gridcel. Deze kaart is een samenvoeging van de kaarten "Bomen in Nederland", "Struiken in Nederland" en "Lage vegetatie in Nederland", maar dan inclusief de vegetatie in het agrarisch gebied.

Over de kaart

Het rasterbestand is gemaakt op een resolutie van 10 meter en is afgeleid van het AHN2 en AHN3 bestand (op een resolutie van 0,5 meter), de BAG panden en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland uit 2016 (op een resolutie van 0,25 meter). Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad en de hoogte van alle vegetatie in Nederland.

Kijk voor meer informatie bij het thema groene leefomgeving op Atlas Leefomgeving.

U kunt de kaart downloaden als GIS bestand (179 MB; Geotiff bestand dat geopend kan worden met GIS software zoals QGis).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.