In het kort

Deze kaart geeft een beeld waar het groen is in Nederland. Alle bomen, struiken en lage vegetatie, zoals gras, worden weergegeven. Hierbij wordt het groen onderverdeeld naar type landgebruik, zoals agrarisch, natuur en overig. 

Over de kaart

Het rasterbestand is gemaakt op een resolutie van 5 meter en is afgeleid van het AHN4 bestand (op een resolutie van 0,5 meter), de BAG panden en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland uit 2022 (op een resolutie van 0,25 meter). Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad en de hoogte van alle vegetatie in Nederland.

Kijk voor meer informatie bij het thema groen en water op Atlas Leefomgeving.

U kunt de kaart downloaden als GIS bestand (224 MB; Geotiff bestand dat geopend kan worden met GIS software zoals QGis).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.