In het kort

Deze kaart geeft een beeld waar het groen is in Nederland. Alle groen wordt weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10 meter. Hierbij wordt het percentage groen per gridcel in de kaart weergegeven.

Hiernaast zijn er ook kaarten gemaakt van de bedekkingsgraad van bomen, struiken en lage vegetatie in Nederland.

Over de kaart

Het rasterbestand is gemaakt op een resolutie van 10 meter en is afgeleid van de BAG panden en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland uit 2022 (op een resolutie van 0,25 meter). Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad.

Kijk voor meer informatie bij het thema groen en water op Atlas Leefomgeving.

U kunt de kaart downloaden als GIS bestand (251 MB; Geotiff bestand dat geopend kan worden met GIS software zoals QGis).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.