In het kort

De kaart laat het percentage van groen (vegetatie) zien per wijk en is een afgeleide van de Atlas Natuurlijk Kapitaal Groenkaart (ook te vinden in deze kaartviewer). Dit groen bestaat uit alle groenelementen, zoals bermen, grasvelden, bomen en parken.

Groen levert een belangrijke bijdrage aan een prettige en gezonde leefomgeving. De aanwezigheid van vegetatie (grassen, planten en bomen) in de leefomgeving kan bijdragen aan zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Mensen gaan bijvoorbeeld vaker buiten lopen als er een park in de omgeving is of bomen zorgen voor verkoeling en schaduw tijdens een hete zomerdag. De kaart laat zien dat er verschillen zijn tussen wijken in het percentage groen, wat mogelijk aanleiding kan geven voor het verbeteren van de groenvoorziening.

Over de kaart

Deze kaart geeft voor heel Nederland het gemiddelde groenpercentage van de hele wijk weer. Een nadere kijk op de wijk, zoals waar het groen zich precies bevindt, kan daarom wel nodig zijn. De kaart is gemaakt middels twee andere kaarten, de Groenkaart van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Wijken en Buurten kaart van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

De Groenkaart van het RIVM heeft een resolutie van 10 bij 10 meter, en per pixel wordt een groenpercentage weergegeven. Deze kaart, alsmede meer informatie over deze kaart is hier te vinden. De Wijken en Buurten kaart 2022 van het CBS (Wijk- en buurtkaart 2022 | CBS) geeft alle kadastrale grenzen weer van de buurten, wijken en gemeenten in Nederland.

Input:

  • Groenkaart 2022, groenpercentage 10m resolutie (RIVM)
  • Wijk en buurten kaart 2022 (CBS)

Proces:

  • Veranderen ‘nodata’ pixelwaarden van Groenkaart 2022 naar waarde ‘0’ (in QGIS met functie ‘Fill nodata’)
  • Berekenen gemiddelde groenpercentage per polygon van de buurten, wijken of gemeente van de CBS wijk en buurtenkaart (in QGIS met de functie ‘zonal statistics’, waarbij de kaart ‘RIVM Groenkaart 2022 nodata filled’ (vorige processtap) de input rasterkaart is)

Output:

  • Groenpercentage per buurt/wijk/gemeente 2022

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.