In het kort

De kaart geeft een beeld van de ruimtelijke spreiding van geschikte habitats voor bestuivers. Verschillende groentypes vormen geschikte habitats voor bestuivers, zoals bossen, faunaranden, duingebieden en ook groene landschapselementen.

Wat is de waarde?

Bestuiving is belangrijk voor een heel aantal voedingsgewassen. Zonder deze bestuiving zou er minder opbrengst zijn.

Voor wie is dit belangrijk?

Bevat relevante informatie voor landbouwers, beleid.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.