In het kort

U ziet de kaart over heggendichtheid in Nederland voor 2018, uitgedrukt in km lijnvormige landschapselementen per km2.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) is heggendichtheid een indicator die behoort tot de conditierekening. Dit betekent dat heggendichtheid in dit geval iets zegt over de staat van een ecosysteem in relatie tot de ecologische conditie en capaciteit voor het leveren van ecosysteemdiensten.

Over de kaart

In de ecosysteemtypenkaart van het CBS wordt een speciaal ecosysteemtype “Houtsingels” onderscheiden. Dit zijn rijen met bomen of struiken die langer zijn dan 100 meter en smaller dan 10 meter. In de brondata, de topografische kaart Top10NL, worden echter ook lijnvormige heggen, hagen en bomenrijen onderscheiden die niet in dit ecosysteemtype worden meegenomen. Dit komt omdat deze te smal zijn (<3m). Echter zijn deze lineaire landschapselementen, zoals heggen, hagen en rijen met bomen, wel van betekenis voor het landschap en ecosysteem. De houtsingels die al voorkomen in de ecosysteemtypenkaart worden hier gecombineerd met de gegevens uit de topografische kaart Top10NL.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.