In het kort

De kaart laat de lokale gevoelstemperatuur zien op een extreem hete zomermiddag. Een hoge gevoelstemperatuur kan bij mensen gezondheidsklachten veroorzaken. Hoe warm mensen het hebben, ligt niet alleen aan de luchttemperatuur. Ook andere weersfactoren en de omgeving hebben invloed op de gevoelstemperatuur. Stedelijk gebied warmt vaak nog meer op door de bebouwing. Bij een hoge gevoelstemperatuur kunnen mensen last krijgen van hittestress. Hittestress zorgt voor vermindering van comfort, gezondheidsproblemen en kan zelfs leiden tot overlijden. De kaart helpt bij het nadenken over het verkoelend inrichten van de buitenruimte.

Wat is gevoelstemperatuur?

De gevoelstemperatuur is iets anders dan de luchttemperatuur. De luchttemperatuur geeft aan hoe warm het buiten is. De gevoelstemperatuur geeft aan hoe warm een persoon het heeft in een bepaalde weersituatie. Als de gemeten luchttemperatuur bijvoorbeeld 30 ºC is, kan het in de volle zon en uit de wind voelen als 40 ºC. Daarnaast hebben ouderen en mensen met overgewicht vaak eerder last van een hogere gevoelstemperatuur, doordat ze hun warmte minder kwijt kunnen aan de omgeving.

Wat zie je op de kaart?

De hittekaart gevoelstemperatuur laat op iedere plek in Nederland de gevoelstemperatuur zien tijdens een extreem hete zomermiddag. De kaart laat zien waar het dan relatief warmer voelt en op welke plekken in de stad het dan het minst comfortabel is. Het gaat hier om de gevoelstemperatuur buiten, dus niet binnen in gebouwen. De kaart presenteert de gemiddelde gevoelstemperatuur in ºC voor het tijdvak van 12:00-18:00 lokale tijd voor een hete zomerdag. Die temperatuur noemen we ook wel de fysiologisch equivalente temperatuur of PET. Deze kaart is de gestandaardiseerde stresstest hitte van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voor gemeenten in Nederland.

Wat kan je wel en niet met de kaart?

De hittekaart gevoelstemperatuur kun je gebruiken voor risicodialogen met bewoners en belanghebbenden. De kaart is ook waardevol voor ontwerpers van de buitenruimte en mensen die buiten werken. Met informatie over de lokale gevoelstemperatuur kun je op een effectieve manier verkoelende maatregelen nemen. De locaties met een hoge gevoelstemperatuur zijn mogelijke probleemlocaties voor hittestress. De kaart zelf laat niet zien wat de gevolgen van hitte zijn. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de NAS-adaptatietool of de mindmap hitte gebruiken. Wil je de risico’s van een hoge gevoelstemperatuur bepalen? Of wil je de kaart gebruiken om besluiten te nemen over het gebruik van de ruimte? Dan heb je nog wel extra informatie nodig. Je moet dan bijvoorbeeld weten welke functie het gebied heeft en wie het gebied wanneer gebruikt.