In het kort

U ziet de kaart over stedelijke hittestress in Nederland in 2018. Steden warmen sneller op dan rurale gebieden door het hitte-eiland effect. Dit komt omdat zonlicht meer geabsorbeerd wordt door donkere oppervlakken, zoals asfalt, maar ook langer vastgehouden wordt. Daarnaast is er in steden een lagere windsnelheid door gebouwen en minder natuurlijke evaporatie. Hoge temperaturen hebben nadelige gevolgen voor de gezondheid van de mens.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) is hittestress in de stad een indicator die behoort tot de conditierekening. Dit betekent dat hittestress in de stad in dit geval iets zegt over de druk op een ecosysteem in relatie tot de ecologische conditie en capaciteit voor het leveren van ecosysteemdiensten.

Over de kaart

De indicator hittestress laat zien wat de cumulatieve temperatuur boven de 25 graden is in de stad gedurende een hittegolf, uitgedrukt in graad-dagen. Hierbij is gekeken naar de extra opwarming in de stad ten opzichte van ruraal gebied, veroorzaakt door dichte bebouwing en relatief kleine oppervlakken met verkoelend groen.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.