In het kort

U ziet op de kaart de productie van rondhout in Nederland. Het gaat om al het rondhout dat is geoogst in Nederland, behalve het hout dat gebruikt wordt voor energie. De uiteindelijk consumptie van het rondhout zal lager uitvallen, omdat bij het productieproces residuen overblijven die niet worden geconsumeerd, maar deze worden wel meegenomen bij deze indicator.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de houtproductie onder de ‘producerende diensten’, gemeten in het de hoeveelheid hout dat dit ecosysteemtype voortbrengt.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in monetaire waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de productie van rondhout in Nederland in m3 per hectare in 2020. Houtextractie voor energie is niet meegenomen in deze kaart. De productie van timmerhout in bossen en andere houtopstanden is geschat door het gekarteerde areaal bos te combineren met data vanuit de Nederlandse Bosinventarisatie. Op basis van deze dataset is een statistisch model opgezet dat de jaarlijkse aanwas aan timmerhout voorspeld als functie van bostype en provincie (als proxy voor regionale verschillen in groeiomstandigheden).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.