In het kort

U ziet op deze kaart de monetaire waarde van de ecosysteemdienst houtproductie. Deze dienst wordt gedefinieerd als de ecosysteembijdragen aan de groei van bomen en andere houtachtige biomassa die wordt geoogst voor verschillende doeleinden, waaronder houtproductie, maar exclusief energie toepassingen. De eenheid van de kaart is euro per hectare.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de houtproductie onder de ‘producerende diensten’, gemeten in het aantal euro’s dat het hout dat gekapt wordt in dit ecosysteemtype voortbrengt.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in fysieke waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de productie van rondhout in Nederland in euro per hectare in 2020. Houtextractie voor energie is niet meegenomen in deze kaart. De prijzen van hout op stam komen van Wageningen Economic Research (WEcR). De gemiddelde prijs van de verschillende soorten hout wordt genomen. Deze reflecteert zo goed mogelijk de waarde van deze producerende ecosysteemdienst, omdat dit de echte markprijzen zijn om hout te kappen.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.