In het kort

In aanvulling op de huidige provinciale strategische reserves is in beeld gebracht waar in Nederland kansrijke gebieden liggen met potentieel geschikte grondwatervoorraden voor de productie van drinkwater. Bij de totstandkoming van de gebieden is stapsgewijs een aantal selectiecriteria doorlopen:

  • winbaar grondwater aanwezig;
  • zoet/brak grondwater aanwezig;
  • geen anthropogene verontreinigingen;
  • niet in bebouwd gebied;
  • geen invloed op andere winningen of WKO (Warmte/Koude opslag).

Kijk op de pagina drinkwater voor meer informatie.

Over de kaart

Herkomst gegevens:

  1. Winbaar grondwater aanwezig - Op basis van landelijke informatie NHI.
  2. Zoet/brak grondwater aanwezig - Op basis van landelijke informatie Chloridegrensvlak 1000 mg/L op basis van Dino-loket en (Stuurman 2007).
  3. Geen anthropogene verontreinigingen - Op basis van berekeningen NHI (Broers 2014).
  4. Niet in bebouwd gebied - Op basis van begrenzing bebouwd gebied 2003.
  5. Geen invloed op andere winningen of WKO - Op basis van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-dataportaal.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.