In het kort

Deze kaart geeft een beeld waar lage vegetatie, zoals grasland, aanwezig is in Nederland. Alle vegetatie, lager dan 1 meter en buiten het landbouwgebied, wordt weergegeven in een rasterkaart. Hierbij wordt de vegetatie uitgedrukt als percentage groen per gridcel van 10 x 10 meter. Er zijn hiernaast nog twee vergelijkbare kaarten gemaakt met struiken en bomen in Nederland.

Over de kaart

Het bestand is afgeleid van het AHN2 en AHN3 bestand (op een resolutie van 0,5 meter) en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland (op een resolutie van 0,25 meter). Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad en de hoogte van alle vegetatie in Nederland. Voor de lage vegetatie is uitgegaan van een maximale hoogte van 1 meter. Vervolgens is met behulp van het BRP bestand de vegetatie in het landbouwgebied weggehaald.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij het thema groene leefomgeving op Atlas Leefomgeving. De kaart kunt u hier downloaden als ascii bestand (469 MB). Met behulp van GIS software zoals QGis kan dit bestand bekeken en geanalyseerd worden. In deze zip file zit ook een versie van de kaart waarbij het landbouwgebied niet is weggehaald.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.