In het kort

Op de kaart ziet u hoeveel licht er ‘s nachts in Nederland te zien was in 2020, van bovenaf gezien, uitgedrukt in 10-10 Watt per cm2 per steradiaal. In gebieden die rood oplichten wordt veel licht uitgestoten, zoals in het kassengebied in Zuid-Holland. In andere gebieden, zoals in het noorden van Nederland, wordt afgezien van de steden weinig licht uitgestoten.

Over de kaart

De lichtemissiekaart voor het jaar 2020 is gebaseerd op metingen van het satellietinstrument VIIRS, de Visible/Infrared Imager/Radiometer Suite. Medewerkers van de Aardobservatie Groep van het Amerikaanse NOAA, de National Oceanic and Atmospheric Administration, hebben de satellietgegevens bewerkt om een wereldkaart van de maandgemiddelde nachtelijke lichtemissie te maken. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft hieruit een uitsnede voor Nederland gemaakt en heeft de maandgemiddelden samengevoegd tot een jaargemiddelde. Het VIIRS instrument vliegt tussen 1 en 3 uur ’s nachts boven Nederland.

Meer weten?

Meer informatie over de waarde van donkerte en het beperken van lichthinder is te vinden op de website van het Platform Lichthinder. Hier vind je meer informatie over deze kaart.

Op de pagina nachtelijk licht van de Atlas Leefomgeving vindt u meer informatie over Nachtelijke Verlichting.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.