In het kort

De kaart geeft een beeld van de opnamepunten voor drinkwater uit het oppervlaktewater weer. Een onderscheid wordt gemaakt tussen punten waar het direct uit het oppervlaktewater wordt opgenomen en punten waar het water via oeverfiltratie opgenomen wordt (kunstmatige infiltratie van rivierwater door grindlagen of andere doorlatende lagen dicht bij de oever met het doel de waterkwaliteit te verbeteren).

Over de kaart

Deze kaart is bedoeld voor gebruik in de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Gegevens zijn indicatief. Ze zijn daarmee niet geschikt voor wetenschappelijke doeleinden. Deze kaart is onderdeel van de kaart onderdeel van gebruik en behoefte aan zoetwater voor diverse functies. Deze kaart kan dan ook niet los gezien worden van de overige kaarten die hiertoe behoren.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.