In het kort

De kaart geeft een beeld van de belangrijkste opnamepunten voor industriewater uit het oppervlaktewater weer. Het gaat om de locatie van de twintig grootste industriële onttrekkingen.

Over de kaart

Deze kaart is onderdeel van de kaart onderdeel van gebruik en behoefte aan zoetwater voor diverse functies. Deze kaart kan dan ook niet los gezien worden van de overige kaarten die hiertoe behoren. Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI).

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.