In het kort

U ziet de kaart over de luchtfiltratie. Het gaat hierbij om de afvang van fijnstof van deeltjes kleiner dan 2.5 micrometer (PM2.5). Bomen en andere vegetatie dragen bij aan de luchtkwaliteit door fijnstof uit de lucht te filteren. De mate waarin dit gebeurt hangt af van de vorm en dichtheid van het bladerdak. PM2.5 is erg schadelijk voor de gezondheid van mensen, doordat de kleine deeltjes diep kunnen doordringen tot de longen.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt luchtfiltratie onder de ‘regulerende diensten’, gemeten in de hoeveelheid fijnstof die is afgevangen door dit ecosysteemtype.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in monetaire waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de afvang van fijnstof uit de lucht door de droge depositie op vegetatie in kilogram PM2.5 per hectare in 2020. De hoeveelheid fijnstofafvang is afhankelijk van de hoeveelheid en type van vegetatie, maar ook van de PM2.5 concentratie in de lucht. De belangrijkste bron voor deze kaart is de jaarlijkse PM2.5 concentratie kaart in de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (GCN en GDN).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.