In het kort

U ziet de kaart over de luchtfiltratie. Het gaat hierbij om de vermeden kosten door ziekte en overlijden, doordat fijnstof van deeltjes kleiner dan 2.5 micrometer (PM2.5) worden afgevangen. Bomen en andere vegetatie dragen bij aan de luchtkwaliteit door fijnstof uit de lucht te filteren. De mate waarin dit gebeurt hangt af van de vorm en dichtheid van het bladerdak. PM2.5 is erg schadelijk voor de gezondheid van mensen, doordat de kleine deeltjes diep kunnen doordringen tot de longen.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt luchtfiltratie onder de ‘regulerende diensten’, gemeten in de vermeden kosten door ziekte en vroegtijdig overlijden doordat fijnstof is afgevangen door dit ecosysteemtype.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in fysieke waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de vermeden (zorg)kosten door ziekte en verloren levensjaren in euro per hectare in 2020. Dit hangt af van de hoeveelheid afgevangen fijnstof. De hoeveelheid fijnstofafvang is afhankelijk van de hoeveelheid en type van vegetatie, maar ook van de PM2.5 concentratie in de lucht. Daarnaast hangen de vermeden kosten ook af van de bevolkingsdichtheid en demografie in het gebied. De kosten worden onder andere berekent op basis van Remme et al. (2015) en passantenprijzen DBC zorgproducten.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.