Deze luchtfoto is een samenstelling van afzonderlijke foto's en is beschikbaar voor heel Nederland.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het PDOK. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.