In het kort

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Landen wijzen beschermingszones aan en stellen een beheerplan op om deze natuurgebieden te beschermen.In Nederland gaat het om ruim 160 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ).

Deze kaart bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Voor enkele Habitatrichtlijngebieden waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze kaart de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

Een deel van de Natura 2000-gebieden is goed toegankelijk via wegen en paden. Sommige delen zijn afgesloten. Hier kunnen vogels en andere dieren hun jongen grootbrengen en kunnen planten worden beschermd. Zo kunnen mensen de natuur beleven en blijft de natuur behouden.

Over de kaart

Deze kaart (versie augustus 2018) bevat de grenzen van de definitief aangewezen gebieden en de grenzen conform het ontwerp-besluit van de meeste overige gebieden. Voor enkele Habitatrichtlijngebieden waarvoor nog geen ontwerp-besluiten zijn gepubliceerd, bevat deze kaart de grenzen zoals die aan de Europese Commissie gemeld zijn.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij het thema Natuurgebieden op Atlas Leefomgeving.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Economische Zaken. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.