In het kort

U ziet de kaart over natuurrecreatie. Natuur en de bijbehorende ecosystemen spelen door het bieden van een aantrekkelijke omgeving een belangrijke rol in buitenrecreatie. Natuurrecreatie draagt bij aan onder andere fysieke en mentale gezondheid.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt natuurrecreatie onder ‘culturele diensten’, gemeten in het aantal kilometers die gewandeld zijn. Waarbij de dienst wordt toegewezen aan het ecosysteem waarin gewandeld wordt.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in monetaire waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

In deze kaart wordt wandelen genomen als indicator, omdat dit de meest voorkomende vorm van recreatie is. De kaart laat het zien hoe vaak ecosystemen tegengekomen worden door de wandelaar. Dit wordt uitgedrukt in het aantal gewandelde kilometers per cel (500x500 meter) in 2020. De gegevens over het aantal en lengte van wandelingen komt uit het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO). Voor deze kaart worden alleen wandelingen die langer duren dan 60 minuten en die plaatsvinden in een natuur-georiënteerde omgeving (bijvoorbeeld geen woonwijken) meegenomen. Natuurrecreatie onderscheid zich van natuurtoerisme, doordat het bij natuurrecreatie gaat om een dagactiviteit en natuurtoerisme omvat meerdere dagen (inclusief overnachting).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.