In het kort

U ziet de kaart over de monetaire waarde van de ecosysteembijdragen aan natuurrecreatie. Natuur en de bijbehorende ecosystemen spelen door het bieden van een aantrekkelijke omgeving een belangrijke rol in buitenrecreatie. Natuurrecreatie draagt bij aan onder andere fysieke en mentale gezondheid.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt natuurrecreatie onder ‘culturele diensten’, gemeten in euro per hectare.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in fysieke waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

In deze kaart worden alleen wandelingen meegenomen, omdat dit de meest voorkomende vorm van recreatie is. Voor deze kaart worden alleen wandelingen die langer duren dan 60 minuten en die plaatsvinden in een natuur-georiënteerde omgeving (bijvoorbeeld geen woonwijken) meegenomen. Natuurrecreatie onderscheid zich van natuurtoerisme, doordat het bij natuurrecreatie gaat om een dagactiviteit en natuurtoerisme omvat meerdere dagen (inclusief overnachting). Voor het berekenen van de gegevens op de kaart is de consumer expediture method gebruikt. Waarbij de waarde wordt gemeten door de uitgaven aan recreatie (in dit geval wandelen), zoals de reiskosten naar het wandelgebied en entreekosten (geen uitgaven aan eten en drinken op de recreatieplek). Deze data komen uit de enquête van het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.