In het kort

Deze kaart laat de hoeveelheid natuurtoerisme zien. Dit wordt uitgedrukt in het aantal overnachtingen per hectare in 2020, als indicatie hoe intens het landschap wordt beleefd. Natuurtoerisme omvat uitsluitend activiteiten, waarbij er minimaal één overnachting plaats vindt.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt natuurtoerisme onder ‘culturele diensten’, gemeten in het aantal overnachtingen per hectare. De overnachtingen worden toegewezen aan de ecosysteemtypen (dus niet altijd de plek waar overnacht wordt), afhankelijk van het type vakantie. Bij een strandvakantie worden bijvoorbeeld alle overnachtingen toegewezen aan het ecosysteemtype strand.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in monetaire waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse toerisme statistieken op provincie-niveau (NBTC-NIPO en CBS). De locatie van ecosystemen wordt gebruikt om het aantal overnachtingen ruimtelijk te verdelen. Voor watersporttoerisme wordt ook de locatie van jachthavens gebruikt. Natuurtoerisme onderscheid zich van natuurrecreatie, doordat het bij natuurrecreatie gaat om een dagactiviteit en natuurtoerisme omvat meerdere dagen (inclusief overnachting).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.