In het kort

Deze kaart laat de monetaire waarde van de ecosysteembijdragen aan natuurtoerisme. Dit wordt uitgedrukt in het aantal euro per hectare in 2020. Natuurtoerisme omvat uitsluitend activiteiten, waarbij er minimaal één overnachting plaats vindt.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt natuurtoerisme onder ‘culturele diensten’, gemeten het aantal euro per hectare. De euro’s worden toegewezen aan de ecosysteemtypen (dus niet altijd de plek waar overnacht wordt), afhankelijk van het type vakantie. Bij een strandvakantie worden bijvoorbeeld alle euro’s toegewezen aan het ecosysteemtype strand.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in fysieke waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

Voor de berekening van de waarde van natuurtoerisme, wordt de consumer expenditure method gebruikt. Dit houdt in dat de kosten van het toerisme worden benaderd. Deze kosten bestaan uit de verblijfskosten, de reiskosten en andere kosten, zoals toegangskaartjes, maar exclusief uitgaven aan winkelen en eten en drinken. De data hiervan komen uit het CBS Vakantieonderzoek. Voor data over buitenlandse toeristen en hun uitgaven is de Nederlandse satellietrekening voor toerisme gebruikt.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.