Logo #AdaptOurWorld

Klimaatverandering raakt ons allemaal en overal. #AdaptOurWorld is daarom het motto van de mondiale klimaatadaptatiecommissie die op Nederlands initiatief werkt aan oplossingen. Vandaag presenteerde de Global Commission on Adaptation haar Flagship Report.

In het Flagship Report van de Global Commission on Adaptation (GCA) staat welke acties nodig zijn op het gebied van klimaatadaptatie, waarom die nodig zijn en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de wereld veiliger en beter wordt. Het rapport (pdf, 5.2 MB) van de Commission laat zien dat rampen als gevolg van extreem weer steeds meer slachtoffers maken. Ook wordt jaarlijks 73 miljard dollar schade geleden als gevolg van overstromingen. Investeringen in een omgeving en infrastructuur die opgewassen zijn tegen weersextremen, leiden tot minder slachtoffers en minder schade aan de economie.

Minister Cora van Nieuwenhuizen is een van de initiatiefnemers en lid van de GCA. Ban Ki-Moon, Bill Gates en Kristalina Georgieva (CEO World Ban) zijn de voorzitters van de commissie.

Wereldwijd gesprek op gang brengen

De publicatie gaat gepaard met een wereldwijde campagne op social media. Met #AdaptOurWorld wordt de aandacht gevestigd op klimaatadaptatie en de noodzaak voor actie. Met de lancering van een socialmedia-campagne wil de commissie wereldwijd een gesprek op gang brengen rond klimaatadaptatie. Wat vind jij belangrijk om te behouden? Wat mag van jou niet verdwijnen? De GCA roept op om antwoorden op deze vragen te delen via social media met #AdaptOurWorld.

Doet u ook mee?

Iedereen kan meedoen met deze campagne. Schrijf een tastbaar en concreet bericht waarom klimaatadaptatie belangrijk is en nodig anderen uit dat ook te doen.

(bron: Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie)