Hoe zouden uw ideale Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal eruit zien? Om deze vraag te beantwoorden, is in juni een korte enquête uitgezet. De resultaten zijn binnen!

De Atlassen Leefomgeving en Natuurlijk Kapitaal komen voort uit de wettelijke opdracht van de overheid om te voorzien in toegankelijke milieu-informatie. Beide Atlassen zijn volop in ontwikkeling en worden continu aangepast. Vraag en aanbod moeten goed op elkaar aansluiten en de Atlassen moeten zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn. Dit kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uw hulp voor nodig. Daarom hebben wij in juni een korte enquête uitgezet bij Nature Today en op ons eigen portaal. 140 mensen deden mee, afkomstig uit diverse sectoren (overheid, bedrijfsleven, onderwijs).

Nog te onbekend

Het merendeel van de deelnemers had niet eerder van de Atlas Natuurlijk Kapitaal gehoord. Dat kwam voor ons niet echt als een verrassing. Wij werken er dan ook hard aan om de naamsbekendheid van de Atlas te vergroten. Een mooie stap in dit verband is onze recente samenwerking met het platform Nature Today. Dit internet-podium bericht over actuele ontwikkelingen in en rondom de natuur (inclusief citizen science) en vormt voor ons een mooie plek waar wij nieuwe kaarten en thema's van de Atlas Natuurlijk Kapitaal kunnen delen.

Wat kan beter?

We vonden het leuk om de positieve reacties te lezen. Zoals ‘Ga vooral door met de Atlassen!' en ‘Geweldig initiatief'. Natuurlijk waren er ook suggesties voor verbetering. Zo stelde een deelnemer voor om een tijdladder aan de kaarten toe te voegen zodat gebruikers veranderingen kunnen waarnemen: hoe was de situatie twee jaar geleden en nu? Een andere gebruiker pleitte voor een mobiele versie van de Atlassen. Op de vraag welke kaarten de deelnemers nog op de Atlassen misten, werden kaarten genoemd die de intensieve veeteelt weergaven, maar ook de uitputting van het natuurlijk kapitaal (bodem en water).

Leuk zo'n gebruikersonderzoek, maar hoe verder?

Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor de medewerking en nemen al uw waardevolle suggesties mee. Misschien kunnen we niet alle ideeën meteen uitvoeren, ze helpen ons wel om prioriteiten te stellen en beter aan te sluiten bij wat gebruikers nodig hebben. Zo staat de ontwikkeling van de mobiele versie ook bij ons hoog op de agenda. Ook heeft een aantal mensen zich opgegeven voor ons gebruikerspanel. Met deze ‘denktank' willen we de Atlassen gaan door ontwikkelen met nieuwe functionaliteiten en prioriteiten. Zo kunnen we onze gebruikers nog beter van dienst zijn.