Natuurlijk Kapitaal MVO Nederland

MVO Nederland introduceert ‘De natuur werkt. Ook met jou’, een nieuwe campagne voor Natuurlijk Kapitaal. Dit programma – dat MVO Nederland uitvoert in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – stimuleert bedrijven aan de slag te gaan met de natuur in hun bedrijfsvoering. De hoofdrol in de campagne is weggelegd voor het karakter Erv, woordvoerder van de natuur.

Elk bedrijf maakt gebruik van de bodem, de lucht, het water en de biodiversiteit. Dit noemen we ons natuurlijk kapitaal. Alle bedrijven samen kunnen de natuur versterken én de toekomst van hun bedrijf daarmee veiligstellen. Dat verhaal is niet zo eenvoudig te vertellen, en ook nog niet heel erg praktisch.

Even voorstellen: Erv

Precies om die reden ontwikkelde MVO Nederland Erv, de spil in de nieuwe campagne over Natuurlijk Kapitaal. Erv is helemaal opgetrokken uit natuurlijke materialen, van een lijf van turf tot handen als takken en mossige wenkbrauwen. De komende tijd activeert Erv bedrijven om weer samen te werken met de natuur. Met name door de inzet van de website Natuurlijkkapitaal.nl. Bekijk het filmpje De natuur werkt. Ook met jou waarin Erv zelf vertelt waarom samen werken met de natuur zo belangrijk is. 

Erv - Natuurlijk kapitaal

Klik op het plaatje om het verhaal van Erv zelf te horen!

Bedrijven zijn afhankelijk van natuurlijk kapitaal

Elk bedrijf is afhankelijk van natuurlijk kapitaal, net zoals van menselijk en financieel kapitaal. In de ene sector is dit duidelijker dan in de andere. De landbouwsector kan niet bestaan zonder gezonde bodems, planten en dieren. De bouwsector is afhankelijk van bijvoorbeeld hout en metaal, de toeristische industrie van schone wateren en gezonde natuurgebieden en de chemiesector van fossiele en biobased grondstoffen.

Natuurlijk kapitaal levert ook minder zichtbare baten, of eigenlijk diensten. Voorbeelden zijn het vastleggen van CO2 in bossen, de zuivering van oppervlaktewater door een rietmoeras en het onderdrukken van plagen in de landbouw met natuurlijke vijanden. Het is dus in ieders belang om het natuurlijk kapitaal in stand te houden, in plaats van het uit te putten.

Natuurlijkkapitaal.nl

En toch hebben veel ondernemers nog nooit gehoord van natuurlijk kapitaal. Dat is jammer, want het vormt de kern van ons bestaan. Daarom is er de website Natuurlijkkapitaal.nl. En die website heeft ook een nieuwe, natuurlijke jas. Ter inspiratie vinden bedrijven er bijvoorbeeld praktijkverhalen over hoe andere bedrijven in de chemie, bouw- en agrifoodsector natuurlijk kapitaal hebben verankerd in hun bedrijfsvoering. Zo vertellen de oprichters van Wilder Land bijvoorbeeld hoe ze voor de productie van hun (on)kruidenthee samenwerken met Nederlandse boeren. Deze boeren zaaien akkerranden in met theekruiden en -bloemen. Door die vervolgens te oogsten, kan Wilder Land kruidenthee van Hollandse bodem maken. En dit draagt bij aan biodiversiteit, een belangrijk onderdeel van natuurlijk kapitaal.

Voor bedrijven die al overtuigd zijn van het enorme belang van natuurlijk kapitaal, zijn er concrete stappenplannen om met natuurlijk kapitaal aan de slag te gaan. Hierin helpt MVO Nederland je op weg om na te gaan welke natuurlijke hulpbronnen en diensten relevant zijn voor jouw bedrijfsvoering, hoe je risico’s en kansen prioriteert en hoe je je focus bepaalt. De ambitie is om de website uit te laten groeien tot hét platform voor bedrijven om aan de slag te gaan met natuurlijk kapitaal.

Bron: Nature Today | MVO Nederland