Mensen op dakterras met blauwe lucht met wolken

De gemeente Amsterdam wil werken aan de vergroening van de stad. Om meer zicht te krijgen op de voordelen van groene infrastructuur zijn in opdracht van de gemeente vier verschillende scenario’s ontwikkeld. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft voor deze scenario’s en de huidige situatie doorgerekend wat de waarde voor de leefomgeving in de stad is.

Voordelen

Het RIVM heeft bekeken hoe investeringen in ‘groen en blauw’ bijdragen aan het welzijn van de Amsterdammers. Ook is meegenomen hoe de gemeente de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast en hitte, op kan vangen. De voordelen verschillen voor ieder scenario maar blijken groot. Dat varieert van minder zieken, minder ziekteverzuim en meer lichamelijke activiteit, tot een betere luchtkwaliteit, minder kosten voor de waterzuivering en een hogere waarde van woningen. De voordelen zijn het hoogst in wijken waar nu weinig groen is en veel mensen wonen.

Kwaliteit leefomgeving

Natuur in de stad, zoals parken, grachten en groene daken, kan de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Sommige vormen zijn duidelijk te zien, zoals parken en recreatiegebieden. Maar al het groen zorgt ook voor een verbetering van de luchtkwaliteit, verkoeling van de stad, aantal soorten planten en dieren en minder belasting van het riool.

Nationaal Kapitaal Model

Om de waarde van groen en blauw in getallen te kunnen uitdrukken is in deze studie gebruik gemaakt van het Natuurlijk Kapitaal Model. Dit model is ontwikkeld door het RIVM, Wageningen Environmental Research (WEnR) en het Planbureau voor de Leefomgeving ( PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) Planbureau voor de Leefomgeving ).

Lees het rapport.