Mensen op dakterras in Amsterdam

Wetenschappelijk medewerker Erik Dekker van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) deed mee aan de podcastwedstrijd van het RIVM. In zijn podcast is Ton de Nijs te gast, projectleider van de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Deze website brengt de waarden van ons natuurlijk kapitaal in kaart. Erik interviewt Ton over de inzet van groen in Amsterdam. 

Amsterdam heeft grote ambities volgens het Coalitieakkoord Amsterdam 2018-2022 Een nieuwe lente, een nieuw geluid. De stad wil de groene koploper van Nederland en Europa worden. Dat wil zij bereiken door te werken aan aardgasvrije wijken, verdere verduurzaming, verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de gezondheidsverschillen. Amsterdam staat voor een enorme woningbouwopgave. Tot 2025 komen er 75.000 inwoners bij. Dit betekent dat er 30.0000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd.

Groen onder druk

Het groen in de stad komt daarmee onder druk te staan. En dat is jammer. Want juist dit groen kan bijdragen aan klimaatadaptatie, een verminderde kans op wateroverlast bij zware regenval en verminderde hittestress. Ook levert het groen een belangrijke bijdrage aan gezondheid en biodiversiteit. 

Baten groenvisie Amsterdam

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu participeert al een aantal jaren in de City Deal Waarden van groen en blauw in de stad. Zo ontwikkelt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kennis en tools om de waarden van groen en blauw in de stad in beeld te brengen. De gemeente Amsterdam vroeg het RIVM om de baten van de groenvisie van Amsterdam voor 2025 door te rekenen. Waar hebben de baten van groen het meest effect? Hoe komt dat? En levert groen geld ook op? Luister de podcast en word wijzer!

Podcast